Ανοικτός σχεδιασμός σε μια δικτυακή κοινωνία

Σπουδαστές: 
Αντωνία - Γεωργία Κασσάνου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/023