Από τη Γαλλική Επανάσταση στο Fluxus: ιστορίες ανατρεπτικής θεατρικότητας

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Αλέξανδρος Παπασπύρος
Ευστάθιος Ηλιόπουλος
Άρτεμις Κορκοκίου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/033