Κοινωνιο - ψυχολογική προσέγγιση του χώρου, μέσα από παραδείγματα κατοίκησης

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Δήμητρα Τουρή
Ευστράτιος Σωτηρόπουλος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/037