Μοναχικά τάγματα και προσκυνήματα στην εξέλιξη της δυτικής ναοδομίας το σωτήριο έτος 1000

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ηρακλής - Αλέξανδρος Καλλιώρας
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/047