Η Αθήνα μέσα από το έργο του Μάνου Χατζιδάκι

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Μαρία Ελένη Πατεράκη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/054