Η έννοια του θραύσματος στην αρχιτεκτονική των Aldo Rossi και Giorgio Grassi

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Χριστίνα Σερίφη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/065