Ο πόλεμος του αστικού ανταγωνισμού: η ολυμπιακή μάχη της Αθήνας

Επιβλέποντες: 
Νικόλαος Μπελαβίλας
Σπουδαστές: 
Χριστίνα Μιχαήλ
Μάριος Στυλιανίδης
Νάταλυ Στυλιανού
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/079