Υποκείμενο και αντικείμενο στον αλγοριθμικό σχεδιασμό: από τον Peter Eisenman στον Patrik Schumacher

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Ελευθέριος Σιαμόπουλος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/095