Άγρια σκέψη και μουσειακή παρουσίαση: Quai Branly

Σπουδαστές: 
Έλενα Μηλιδάκη
Στέλλα Σκαλτσά
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/096