Στεγαστικά προγράμματα στον αναπτυσσόμενο κόσμο: το παράδειγμα του Kenya Slum Upgrading Programme στο Ναϊρόμπι

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Μαρία Κουτσούκου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/111