Χωρικές μηχανές οργάνωσης θεάματος: το γήπεδο ποδοσφαίρου

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Δάφνη Δημοπούλου
Ίων - Σπυρίδων Μαλέας
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/112