Η αναπαράσταση του εγκλεισμού: DOGville Vs DOGtooth

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Δήμητρα Αργυράκη
Φανή Χαριτίδου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιανουάριος, 2012
Αριθμός Καταχώρησης: 
2012/118