ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1

Μετασχηματισμός του κύβου

Επιβλέποντες: 
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013