ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 1

Εισαγωγή στην Αρχιτεκτονική Σύνθεση 1

Σύνθεση αρχιτεκτονικού χώρου

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Νιόβη Εμμανουήλ
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013