Σπουδαστικές εργασίες Πλαστικής 3ου εξάμηνου

Επιβλέποντες: 
Νικόλαος Λάσκαρης ,Θεοδώρα Βουτσινά, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γυπαράκης, Κωνσταντίνος Ντάφλος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013