Ε. Θ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 7ΟΥ

Εννοιολογική Προσέγγιση Σχεδιαστικών Προβλημάτων

Το Κενό στο Αίθριο του Κτηρίου Αβέρωφ

Επιβλέποντες: 
Σόνια Χαραλαμπίδου
Δημήτρης Σεβαστάκης
Νικόλαος-Ίων Τερζόγλου
Σπουδαστές: 
Καζέρου Ελισάβετ
Κουτσανίτης Στέργιος
Πιτσικάκης Γιώργος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013