Σπουδαστικές εργασίες Πλαστικής 4ου εξάμηνου

Επιβλέποντες: 
Νικόλαος Λάσκαρης ,Θεοδώρα Βουτσινά, Ιωάννης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Γυπαράκης, Κωνσταντίνος Ντάφλος
Σπουδαστές: 
Βουτουφιανάκης Πετρόπουλος Κωνσταντίνος.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2014