Σπουδαστικές εργασίες Πλαστικής 4ου εξάμηνου

Σπουδαστές: 
Θεόδωρος Κανακόπουλος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2014