ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 9

Αστικός Σχεδιασμός

ΘΕΜΑ Β: Σύγχρονες στρατηγικές κατοίκησης θαλλάσιου μετώπου - Θεσσαλονίκη

Επιβλέποντες: 
Μπούκη Μπαμπάλου Νουκάκη
Σπουδαστές: 
Χαλά Παναγιώτα-Μαρία
Χατζηστεφάνου Ορέστης
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2013