Ειδικά Θέματα Ζωγραφικής

Επιβλέποντες: 
Σπουδαστές: 
Αυλητή Μαρία,Γιαννέλος Δημήτρης,Ζερβός Θάνος,Μαγούλα Αικατερίνη,Συμιακάκης Εμμανουήλ,Χατζάκης Χρήστος
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Μάρτιος, 2013