Σταθμαρχείο στο Μαρκόπουλο

Επιβλέποντες: 
Αικατερίνη Δημητσάνου - Κρεμέζη
Σπουδαστές: 
Ζούμπου Β.
Βασιλική Λαλιώτη
Τριαντάφυλλος Μαμμάσης
Τοζάι Χ.
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούλιος, 2007