"επάγγελμα: Οικιακά" αθεάτο μητροπολιτικό υποκείμενο εν όψη

Σπουδαστές: 
Ελένη Πατατούκα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Μάιος, 2010