ΔΙΕΜΦΥΛΙΚΕΣ-ΔΙΑΦΥΛΙΚΕΣ ΧΩΡΙΚΟΤΗΤΕΣ. Έρευνα πάνω στην κατασκευή έμφυλων διαχωρισμών και χωρικών ορίων μέσα από πολιτισμικά αναπαραστατικά έργα

Σπουδαστές: 
Δόμνα Μ Κατσάνη
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2013