Χώρος, εργασία και έμφυλες σχέσεις: από το σπίτι στο μεταλλείο

Σπουδαστές: 
Ευαγγελία Παπατζανή
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2013