Το ζήτημα των Σεγκρίων και η θεωρία της επιτελεστικότητας

Σπουδαστές: 
Ράνια Μαρκαντά
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2012