"Αυτή που περνάει". Το σώμα και το βλέμμα στον αστικό δημόσιο χώρο

Σπουδαστές: 
Αννίτα Κλέμου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Ιούνιος, 2013