Οικοδομική 1

Επιβλέποντες: 
Καραδήμας Κωνσταντίνος
Σπουδαστές: 
Κωνσταντοπούλου Αννα
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2016