Οικοδομική 1

Επιβλέποντες: 
Καραδήμας Κωνσατντίνος
Σπουδαστές: 
Λιόση Αιμιλία
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Φεβρουάριος, 2016