Έρευνα στην Αρχιτεκτονική 3: Σχεδιασμός – Χώρος –Πολιτισμός

Περιοδική Έκδοση του ΔΠΜΣ "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Επιμέλεια: 
Μαρία Χατζοπούλου
Σταύρος Κουμούτσος
Έτος Έκδοσης: 
2016
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα