Βιοκλιματική αρχιτεκτονική στην Ελλάδα

Συγγραφέας: 
Εκδότης: 
Έργον IV
Έτος Έκδοσης: 
2009
Τόπος Έκδοσης: 
Αθήνα
ISBN: 
9789609821629

      Σε μια εποχή, που προβάλλει επιτακτικότερη από ποτέ η οικολογική διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος, διαρκώς ενδυναμώνεται η ιδέα ότι η βιοκλιματική συνιστώσα οφείλει να γίνει συστατικό στοιχείο του αρχιτεκτονικού σχεδιασμού, έτσι ώστε να παράγει ένα βιώσιμο για το παρόν και το μέλλον χώρο.

      Αυτό το βιβλίο επιχειρεί να παρουσιάσει χαρακτηριστικές περιπτώσεις υλοποιημένων έργων στην Ελλάδα, δίνοντας έμφαση στη μεθοδολογία προσέγγισης του βιοκλιματικού σχεδιασμού στα δεδομένα του ελλαδικού χώρου. Η συλλογή απαρτίζεται από κτίρια που απαντούν σε διαφορετικά ερωτήματα που θέτουν είτε τα κτιριολογικά προγράμματα, είτε τα δεδομένα του οικοπέδου και του ευρύτερου περιβάλλοντος. Τα κτίρια που επελέγησαν, τα περισσότερα εκ των οποίων έχουν ήδη διακριθεί σε αρχιτεκτονικούς διαγωνισμούς, θεωρήθηκαν ότι πρεσβεύουν την άποψη ότι η ποιότητα στην αρχιτεκτονική   θεμελιώνεται στην περιβαλλοντική ευαισθησία, συνάδει με την εξοικονόμηση της ενέργειας και  τροφοδοτείται,  με την ευρηματική αξιοποίηση των παθητικών συστημάτων.

       Ο τόμος  αναδεικνύει τη συμπόρευση  αρχιτεκτονικής και βιοκλιματικού σχεδιασμού. Στόχος είναι να τεκμηριώσει ότι:

•η εναρμόνιση των κτιρίων με το κλίμα κα το περιβάλλον, διασφαλίζοντας παράλληλα άνετη και υγιεινή διαβίωση του ανθρώπου μέσα στα κτίρια, αλλά και τον εξωτερικό χώρο ήταν ανέκαθεν μια συνειδητή προσέγγιση στον ελληνικό χώρο.

•τα παθητικά βιοκλιματικά συστήματα  είναι συστατικά της  κεντρικής ιδέας του αρχιτεκτονήματος.

•σε επεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια είναι εφικτές ενεργειακά αποδοτικές λύσεις με ικανοποιητικά αισθητικά αποτελέσματα, που η οικονομική επένδυση και ο χρόνος απόσβεσης κυμαίνονται σε λογικά επίπεδα.

•ο  βιοκλιματικός σχεδιασμός δεν παράγει ένα εξεζητημένο, τεχνολογικό επίτευγμα - μόρφωμα, αλλά ένα κέλυφος φιλικό προς τον άνθρωπο και το περιβάλλον.     

•η ποιότητα στην αρχιτεκτονική έχει βιοκλιματικό υπόβαθρο.