Υπηρεσίες

Εστιατόριο

Το φοιτητικό εστιατόριο στο συγκρότημα ΕΜΠ Πατησίων στεγάζεται από το 2005 σε χώρο που παλιότερα αποτελούσε Εργαστήριο Λεβήτων της Σχολής Μηχανολόγων Μηχανικών και βρίσκεται μεταξύ του Κτιρίου Γκίνη και του Κτιρίου Τεχνικών Υπηρεσιών. Η επανάχρηση του χώρου έγινε μετά από φοιτητικό αρχιτεκτονικό διαγωνισμό που προκήρυξε η Σχολή Αρχιτεκτόνων Μηχανικών το 1998.

Δικαίωμα σίτισης έχουν προπτυχιακοί και μεταπτυχιακοί φοιτητές, μέλη ΔΕΠ και διοικητικοί υπάλληλοι του ΕΜΠ, με μία μικρή επιβάρυνση.

Η κάρτα σίτισης εξασφαλίζει δωρεάν σίτιση στο φοιτητικό εστιατόριο στους φοιτητές των οποίων το οικογενειακό εισόδημα είναι χαμηλότερο από ένα όριο. Πληροφορίες και δικαιολογητικά για την κάρτα σίτισης δίνονται από το Τμήμα Φοιτητικής Μέριμνας (ισόγειο Θωμαΐδειου κτιρίου). Οι κάρτες σίτισης θεωρούνται από τη Γραμματεία της Σχολής.

Πληροφορίες:

  • Κ. Γιακουμάκη, τηλ. 210 772 2192
  • Α. Στρατηγοπούλου, τηλ. 210 772 3993

Γυμναστήριο

Τοποθεσία: Κτίριο Μπουμπουλίνας, 5ος όροφος 

Ώρες λειτουργίας:

Δευτέρα – Τετάρτη – Παρασκευή και ώρες 9:00 έως 15:00
Τρίτη – Πέμπτη 10:00 έως 16:00

Εξοπλισμός:

  • όργανα μυϊκής ενδυνάμωσης και όργανα αερόβιας άσκησης
  • Τραπέζι Ping Pong

Γίνονται μαθήματα Pilates για φοιτητές και εργαζομένους.

  Τηλέφωνο Fax

Γυμναστήριο

Προσωπικό

  • Μαρία Μπουκουβάλα, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) (Κεντρική Διοίκηση) 210 772 3597 210 772 3596