Διοικητικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα Iδιότητα
1 Αλεξανδροπούλου Σοφία Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
2 Βάρελη - Κοντομάρη Θεοδώρα Μόνιμο Προσωπικό
3 Βαρουχάκη Ελευθερία Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
4 Βεσκούκη Ιωάννα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
5 Βλαστού Φιλύρα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
6 Γαλανάκης Ιωσήφ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
7 Γκουτίδη Άννα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
8 Δραμουντάνη Ειρήνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
9 Ζώτου Χαρίκλεια Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
10 Ιωαννίδου Χριστίνα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
11 Καζάς Χρήστος Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
12 Καλευράς Αλέξανδρος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
13 Καραπάνου Βαρβάρα Μόνιμο Προσωπικό
14 Καραπιδάκη Καλλιόπη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
15 Καραποστόλη Μαρία Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
16 Καρύδα Βασιλική Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
17 Κερλή Παρασκευή Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
18 Κομπιλάκος Πέτρος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
19 Κομποθανάση Ηρώ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
20 Κοτζαμάνη Αγγελική Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
21 Κότσενος Αθανάσιος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
22 Κουσιάδη Παναγιώτα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
23 Κρεμιζή Αναστασία Μόνιμο Προσωπικό
24 Κρεμιζή Κωνσταντίνα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
25 Κωστοπούλου Ευσταθία Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
26 Κωστοπούλου Παρασκευή Μόνιμο Προσωπικό
27 Λαμπρινού Αικατερίνη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
28 Λουϊζίδης Χαράλαμπος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
29 Μάνθου Στεργιούλα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
30 Μπαλοδήμου Μαρία Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
31 Μπαρμπάτη Διονυσία Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
32 Μπουτσικάκη Παναγιώτα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
33 Μυλωνά Ελένη Μόνιμο Προσωπικό
34 Μωραΐτη Ιφιγένεια Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
35 Οικονόμου Αφροδίτη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
36 Παναγιώτου Σταμάτης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
37 Πανταζής Δημήτριος Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
38 Παπαγιάννης Κωνσταντίνος Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
39 Παπαϊωάννου Δημήτρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
40 Παρασκευά Παρασκευή Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
41 Πέππα Αλεξάνδρα Μόνιμο Προσωπικό
42 Ραπτάκη Σοφία Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
43 Σιγάλα Σοφία Μόνιμο Προσωπικό
44 Σκουρογιάννης Δημήτρης Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
45 Σπινάσα Χριστίνα Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
46 Στεφάτου Χρυσάνθη Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)
47 Τόμπρα - Παπαδάτου Μαρία Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
48 Τσίγκας Επαμεινώνδας Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
49 Φραγγεδάκη Ευαγγελία Ειδικό Τεχνικό Εργαστηριακό Προσωπικό (Ε.Τ.Ε.Π.)
50 Χατζηπαναγιώτου Ελισάβετ Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.)