Ειδικό και Εργαστηριακό Εκπαιδευτικό Προσωπικό

Επώνυμο Όνομα Iδιότητα Τομέας
1 Βαγενάς Θεόδωρος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή
2 Βαλεριάνου Κωνσταντίνα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή
3 Βασιλαρά Αρχοντούλα Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή
4 Καλακαλλάς Ανδρέας Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας ΙΙΙ
5 Κόκκορη Βασιλική Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Τομέας Ι
6 Μικρού Σταματίνα Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (Ε.Ε.Π.) Σχολή
7 Σαργέντης Φοίβος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή
8 Χατζηβασιλείου Βασίλειος Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (Ε.ΔΙ.Π.) Σχολή