Σχολή

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας Γραφείου Κοσμήτορα

  • Άννα Γκουτίδη, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3872 210 772 3873
  Τηλέφωνο Fax

Προϊσταμένη

Γραφείο Διοίκησης Σχολής

Γραφείο Προπτυχιακών Σπουδών

Πρωτόκολλο

  • Παρασκευή Κερλή, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 1837 210 772 3329

Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης

  Τηλέφωνο Fax

Υπεύθυνος

  Τηλέφωνο Fax

Μέλος

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Δ.Π.Μ.Σ. "Αρχιτεκτονική - Σχεδιασμός του Χώρου"

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας IV

Γραμματείς

Faculty Members

Γιώργος Επίκουρος καθηγητής
Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νικόλαος Επίκουρος καθηγητής
Τηλέμαχος Επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτης Αναπληρωτής καθηγητής
Ιωάννης Καθηγητής
Αριάδνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θεοδώρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Βασιλική Επίκουρη καθηγήτρια
Βασίλειος Καθηγητής
Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής
Ιωάννης Αναπληρωτής καθηγητής
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Σταύρος Αναπληρωτής καθηγητής
Χρήστος Επίκουρος καθηγητής
Κωνσταντίνα Καθηγήτρια
Θεόδωρος Επίκουρος καθηγητής
Ιωάννης Επίκουρος καθηγητής
Ηλίας Καθηγητής
Δημήτριος Καθηγητής
Παναγιώτα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Μιλτιάδης Επίκουρος καθηγητής
Μαρία Καθηγήτρια
Ειρήνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ανδρέας Καθηγητής
Παναγιώτα (Πέννυ) Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λεωνίδας Επίκουρος καθηγητής
Έλενα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Επίκουρος καθηγητής
Σωτήριος Επίκουρος καθηγητής
Σταυρούλα (Ρίβα) Επίκουρη καθηγήτρια
Σταυρούλα Επίκουρη καθηγήτρια
Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νέλλη Καθηγήτρια
Ιφιγένεια Επίκουρη καθηγήτρια
Γεωργία Καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Καθηγητής
Εμμανουήλ Επίκουρος καθηγητής
Ανδρονίκη Επίκουρη καθηγήτρια
Ειρήνη Επίκουρη καθηγήτρια
Νίκος Καθηγητής
Φλώρα - Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Μαρίνα Επίκουρη καθηγήτρια
Δήμητρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Αναπληρωτής καθηγητής
Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής
Ματθαίος Αναπληρωτής καθηγητής
Αναστάσιος Καθηγητής
Νίνα Επίκουρη καθηγήτρια
Γεώργιος Καθηγητής
Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Σταύρος Καθηγητής
Αθηνά Επίκουρη καθηγήτρια
Νικόλαος - Ίων Επίκουρος καθηγητής
Παναγιώτης Καθηγητής
Ελευθερία Επίκουρη καθηγήτρια
Κώστας Επίκουρος καθηγητής
Σοφία Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ελένη Καθηγήτρια

Laboratories