Τομέας Ι

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Γνωστικό αντικείμενο του τομέα είναι ο σχεδιασμός κτηρίων, κτηριακών συγκροτημάτων και συνόλων στο χώρο, σε συνάρτηση με τις κτηριολογικές, περιβαλλοντικές και μορφολογικές παραμέτρους που τον προσδιορίζουν, καθώς και η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης της Αρχιτεκτονικής και της Τέχνης.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

Faculty Members

Γιώργος Επίκουρος καθηγητής
Νικόλαος Επίκουρος καθηγητής
Τηλέμαχος Επίκουρος καθηγητής
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Βασιλική Επίκουρη καθηγήτρια
Βασίλειος Καθηγητής
Βασίλειος Επίκουρος καθηγητής
Σταύρος Αναπληρωτής καθηγητής
Κωνσταντίνα - Βαλεντίνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Λεωνίδας Επίκουρος καθηγητής
Έλενα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Σωτήριος Επίκουρος καθηγητής
Σταυρούλα (Ρίβα) Επίκουρη καθηγήτρια
Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Νέλλη Καθηγήτρια
Γεωργία Καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Εμμανουήλ Επίκουρος καθηγητής
Δήμητρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ματθαίος Αναπληρωτής καθηγητής
Παναγιώτης Καθηγητής
Κώστας Επίκουρος καθηγητής
Σοφία Αναπληρώτρια καθηγήτρια