Τομέας II

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Ο σχεδιασμός του χώρου σε πολεοδομικό και χωροταξικό επίπεδο, σε συνδυασμό με τους οικονομικούς και κοινωνικούς παράγοντες που τον προσδιορίζουν.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

Faculty Members

Κωνσταντίνα Καθηγήτρια
Παναγιώτα Επίκουρη καθηγήτρια
Ειρήνη Επίκουρη καθηγήτρια
Παναγιώτα (Πέννυ) Επίκουρη καθηγήτρια
Σταυρούλα Επίκουρη καθηγήτρια
Μαρία Επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Καθηγητής
Ειρήνη Επίκουρη καθηγήτρια
Νίκος Αναπληρωτής καθηγητής
Αθανάσιος Επίκουρος καθηγητής
Κωνσταντίνος Καθηγητής
Ελένη Αναπληρώτρια καθηγήτρια