Τομέας ΙΙΙ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ, ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Γνωστικό αντικείμενο: 
Η θεωρητική και σχεδιαστική προσέγγιση της συνολικής διαδικασίας σχεδιασμού του χώρου. Η διδασκαλία και έρευνα της μεθοδολογίας προσέγγισης των μέσων και εργαλείων του σχεδιασμού γίνεται με στόχο την ευαισθητοποίηση στην έννοια της συμβατικότητας των σχεδιαστικών τάσεων και στην πολλαπλότητα των κοινωνικών παραμέτρων χρήσης και παραγωγής. Η αντιμετώπιση του χώρου ως αντικειμένου σχεδιασμού επιτρέπει την υπέρβαση των στερεοτύπων, χάρη στην υψηλό βαθμό πολυπλοκότητας των εννοιολογικών προσεγγίσεων καθώς και των σχέσεων και των στοιχείων που τον συγκροτούν. Οι σχέσεις και τα στοιχεία σύνθεσης του χώρου συλλαμβάνονται πρωτογενώς και διατυπώνονται ως εικόνες, όγκοι, μαθηματικά συστήματα, αποτυπώματα ατομικών και κοινωνικών δραστηριοτήτων μέσα από νοητικές αφαιρέσεις και συστήματα αναπαράστασης της Ζωγραφικής, της Πλαστικής, της Γεωμετρίας, της Πληροφορικής, του Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού.
  Τηλέφωνο Fax

Διευθυντής

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματείς

Faculty Members

Ιωάννης Καθηγητής
Αριάδνη Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Θεοδώρα Αναπληρώτρια καθηγήτρια
Ιωάννης Αναπληρωτής καθηγητής
Γεώργιος Αναπληρωτής καθηγητής
Θεόδωρος Επίκουρος καθηγητής
Ιφιγένεια Επίκουρη καθηγήτρια
Κωνσταντίνος Αναπληρωτής καθηγητής
Νίνα Επίκουρη καθηγήτρια
Δημήτριος Αναπληρωτής καθηγητής
Σταύρος Καθηγητής
Νικόλαος - Ίων Επίκουρος καθηγητής