Επιτροπή Επαγγελματικών Θεμάτων και Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Συντονιστής

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Έχει ως αντικείμενο τα θέματα που σχετίζονται με το επάγγελμα του Αρχιτέκτονα Μηχανικού και τον ορισμό εκπροσώπων της Σχολής στις επιτροπές των Αρχιτεκτονικών Διαγωνισμών.

Η επιτροπή συγκαλείται με ευθύνη του Κοσμήτορα. Συμμετέχουν οι διευθυντές όλων των Τομέων.Nike