Επιτροπή Πληροφορικής - Δικτύων - Εργαστηρίων Η/Υ

  Τηλέφωνο Fax

Τομέας Ι

Μέλος

Τομέας II

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας ΙΙΙ

Μέλος

Αναπληρωματικό Μέλος

Τομέας IV

Συντονιστής

Αναπληρωματικό Μέλος