Αναπληρωτής Κοσμήτορας

Ο Αναπληρωτής Κοσμήτορας αναπληρώνει τον Κοσμήτορα όταν αυτός δεν είναι διαθέσιμος.


Αναπληρωτής Κοσμήτορας Σχολής
Γεώργιος Παρμενίδης, Αναπληρωτής Καθηγητής,
210 772 3848
vicedean@arch.ntua.gr