Δ.Π.Μ.Σ. "ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΩΡΟΥ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης B: "Πολεοδομία – Χωροταξία"

Τηλέφωνα: 
Εσωτερικό
  • 210 772 3806
Fax Εσωτ.
  • 210 772 3830
Τοποθεσία: 
Κτίριο Τοσίτσα, 1ος όροφος, Αίθουσα Τ104Α
Ώρες Υποδοχής Κοινού: 

Δευτέρα έως Πέμπτη 12:00 – 14:00

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας

  • Φιλύρα Βλαστού, Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Αορίστου Χρόνου (Ι.Δ.Α.Χ.) 210 772 3806 210 772 3645