Δ.Π.Μ.Σ. "ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ"

Επιστημονική Γραμματεία Κατεύθυνσης Α: "Συντήρηση και Αποκατάσταση Ιστορικών κτιρίων και Συνόλων"

  Τηλέφωνο Fax

Γραμματέας