ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ηχοτεχνίας

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 2303
  • 210 772 1394
Fax Γραφείου
  • 210 772 1764
Τοποθεσία: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα 15780
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Μέλος

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 352/1974 (ΦΕΚ 138Α/18-5-1974), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

     

 1. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΜΕΛΗ:

Ιδρυτικό Μέλος      Αείμνηστος, καθηγητής Βασίλειος Παπαθανασόπουλος

Υ/Δ                            : Ιωάννης Καραγιάννης (Μηχ/γος Μηχ/κός ΕΜΠ)

                                     Αντώνιος Πάνος (Πολ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Μεταπτ. Διπλ. Οικον. Παν/μίου Αθηνών)

                                     Βικτώρια Λύτρα (Αρχ/των ΑΠΘ, MSc AA-London)

Επίτιμα Μέλη          : Αιμίλιος Κορωναίος, (Πολ. Μηχ/κός ΕΜΠ, Δρ ΕΜΠ), τ. καθ. ΕΜΠ, τ. Δ/ντής Εργ/                                      ρίου           

                                   Γεώργιος Πουλάκος. (Φυσικός ΕΚΠΑ, Δρ ΕΜΠ), ομ. καθ. ΕΜΠ. τ. Δ/ντής Εργ/                                            ρίου.                       

 

 2. ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ

 

     2.1.  ΕΙΣΑΓΩΓΗ

     Η πολιτιστική μας κληρονομιά που εξικνείται από την εποχή του αρχαίου ελληνικού    

     θεάτρου και η σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση που καθιστά αναγκαίο τον σχεδιασμό

     ηχοπροστασίας του κτιρίου και δομημένου χώρου, συνοψίζουν πειστικά  το λόγο ύπαρξης

     και ανάπτυξης ενός Εργαστηρίου Ηχοτεχνίας στη χώρα μας. Το Εργαστήριο Ηχοτεχνίας    

     του ΕΜΠ χρονολογείται από τα μέσα του 20ού αιώνα και είναι το μοναδικό στην Ελλάδα   

     που διαθέτει εξειδικευμένη κτιριακή υποδομή για την μελέτη της συμπεριφοράς δομικών  

     υλικών σε σχέση με τον ήχο.

              

     2.2.  ANTIKEIMENO

    ● Μετρήσεις στο εργαστήριο σε ειδικά διαμορφωμένους θαλάμους βάση ISΟ,    

         ηχομονωτικής και ηχοαπορροφητικής ικανότητας δομικών υλικών, καθώς και στάθμης

         εκπομπής θορύβου.

    ● Επιτόπιες μετρήσεις ηχομονωτικής απόδοσης δομικών στοιχείων, στάθμης εκπομπής

         θορύβου, καθώς και μετρήσεις αποτίμησης της ακουστικής χώρων ακροατηρίου.

    ● Μετρήσεις / διερεύνηση μέσω προσομοίωσης με Η/Υ της ηχομονωτικής απόδοσης

        δομικών στοιχείων, της ηχορρύπανσης κτιρίου και δομημένου χώρου, καθώς και της   

         ακουστικής απόδοσης χώρων ακροατηρίου.         

    ● Διερεύνηση της αντίληψης της ακουστικής στο κτίριο και το δομημένο χώρο, μέσω

         προηγμένων μεθόδων ανάλυσης της αντίληψης του περιβάλλοντος (σημειολογική  

         διαφορική ανάλυση – semantic differentiation).

       ● Εκπόνηση ακουστικών μελετών κτιρίων και δομημένου χώρου (εξ αρχής σχεδιασμός  

            ή διορθωτικός επανασχεδιασμός)

        ● Εφαρμογές  ολιστικής θεώρησης της ακουστικής στον περιβαλλοντικό σχεδιασμό     

             και ευρύτερα στην αρχιτεκτονική (integrated acoustic design in architecture).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

        Οι ως άνω δραστηριότητες διεξάγονται στο πλαίσιο: ι) είτε εκπαιδευτικών ασκήσεων,       

        πτυχιακών εργασιών, διδακτορικών διατριβών κλπ. ιι) είτε έκδοσης σχετικών  

        πιστοποιητικών κατόπιν αιτήματος από την ελεύθερη αγορά.

 

        2.3. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

        Το Εργαστήριο διαθέτει τρεις ανεξάρτητες σουϊτες αντήχησης∙ οι δύο εξ’ αυτών είναι     

        κατάλληλες για μετρήσεις διαχωριστικών πετασμάτων, ενώ η τρίτη είναι κατάλληλη για

        μετρήσεις πατωμάτων. Επίσης, διατίθεται θάλαμος αντήχησης  όγκου 240 m3.

   

        Περαιτέρω, το εργαστήριο διαθέτει προηγμένης τεχνολογίας πιστοποιημένο εξοπλισμό  

        μετρήσεων με υψηλής στάθμης ποιοτική διασφάλιση∙  π.χ. ηχόμετρα τύπου 2250 και  

        2270 της Β&Κ. Οι μετρήσεις στους θαλάμους του Εργαστηρίου διενεργούνται με το   

        αυτοματοποιημένο σύστημα “Investigator” της Β&Κ. Διατίθενται επίσης εξειδικευμένα  

        λογισμικά υψηλών απαιτήσεων, όπως το ‘CADNA’ για εφαρμογές σχεδιασμού      

        περιβαλλοντικής ηχοπροστασίας και το ‘ODEON’ για εφαρμογές σχεδιασμού χώρων

        ακροατηρίου  (προσομοίωση ακρόασης κλπ.) και εφαρμογές ηχομονώσεων, κλπ.

 

 

 3.  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΕ ΜΑΘΗΜΑΤΑ στο ΕΜΠ

● Ειδικά Θέματα Τεχνικών Εγκαταστάσεων: Ακουστικός Σχεδιασμός στην Αρχιτεκτονική,

    Εξάμηνο: 6ο, Σχ. Αρχιτεκτόνων.   

 Ειδικά Θέματα Δομικών Υλικών: Συμπεριφορά των Υλικών σε σχέση με τον Ήχο,  

    Εξάμηνο: 5ο, Σχ. Αρχιτεκτόνων.

● Γενική Οικοδομική και Ειδικά Κεφάλαια ΟικοδομικήςΕξάμηνα αντιστοίχως; 2ο και 7ο Σχ.

    Πολ. Μηχ/κών. 

 ● ΔΠΜΣ: «Επιστήμη & Τεχνολογία Υλικών», Μάθημα: Τεχνολογία Δομικών Υλικών:     

     Ιδιότητες των Υλικών σε σχέση με τον Ήχο, Εξάμηνο: Χειμερινό.

  ΔΠΜΣ: «Περιβάλλον & Ανάπτυξη», ΜάθημαEφαρμογές Περιβαλλοντικού Σχεδιασμού

     στο Δομημένο Χώρο, Εξάμηνο: Εαρινό.

 

 

 (Για περισσότερες πληροφορίες βλέπε ενότητα ‘Υλικό’ στην ίδια ιστοσελίδα)