ΤΟΜΕΑΣ IV

Εργαστήριο Ηχοτεχνίας

Τηλέφωνα: 
Γραφείο
  • 210 772 2303
  • 210 772 1394
Fax Γραφείου
  • 210 772 1764
Τοποθεσία: 
Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Ζωγράφου Αθήνα 15780
  Τηλέφωνο Fax

Διευθύντρια

Μέλος

Θεσμοθέτηση: 
Ιδρυτική πράξη, Π.Δ. 352/1974 (ΦΕΚ 138Α/18-5-1974), Ένταξη στη Σχολή ΦΕΚ 80Β/1-3-1983

1. MEMBERS:

Founding member     : late prof. Vassilios Papathanassopoulos

Head of the Lab         : Alexandra Sotiropoulou, (Dipl. Arch., Tech. Univ. Athens,  MSc PhD,  Bartlett Sch.UC - Univ. London), assoc. prof.

Dr’s degree students :

Ioannis Karagiannis (Dipl. Mech. Eng., Tech. Univ. Athens)

Antonios Panos (Civil Eng., Tech. Univ. Athens, Dipl. of Graduate Course, the Athens Univ. of Economics)

Aimilia Lytra (Dipl. Arch., Univ. Thessaloniki, MSc AA London)

 Staff                           : Κompilakos Petros, (Dipl. Panteio Univ. Athens)

                    

Assoc. members: 

Aemilios Koronaeos, (Civil Eng., Tech. Univ. Athens, Dr, Tech. Univ. Athens), former prof., former Head of the Lab.           

Georgios Poulakos, (Physicist, Univ. Athens, Dr, Tech.Univ. Athens), prof emeritus,  former Head of the Lab.                       

                    

2. COMMUNICATION:

Laboratory of Acoustics, the Athens Tech. Univ. Campus,

9, Heroon Polytechniou st., Zografou Athens 15780

phone  210 - 772 2303,   210 - 772 2301

fax  210 - 772 1764

e-mail: akustica@central.ntua.gr

 

3. LEGAL STATUS:

Founding Act     : ΠΔ 352/1974 (ΦΕΚ 138Α / 18.5.1974)

Affiliation with School of Architecture: ΦΕΚ808 / 1.3.1983

 

4. BRIEF DESCRIPTION OF THE LABORATORY

 

4.1. INTRODUCTION

Our cultural heritage relating to the ancient Greek theatre, as well as the contemporary

environmental (and not only) noise pollution are enough reasons to justify the scope of a   

Laboratory of Acoustics in a Greek University. The present Lab of Acoustics dates back to 

the mid. 20th century and is unique in measuring sound insulation and sound absorption   

of building materials in the country, thanks to its special acoustic chambers.

 

4.2.  ACTIVITIES

●  Laboratory measurements of sound insulation, sound absorption, and sound emission  

          levels, in acoustic chambers according to ISO.

Field measurements of sound insulation, sound absorption, sound emission  

          levels, as well as room acoustics measurements.

Acoustic measurements / investigation through computer simulation of sound          

         insulation, noise pollution, as well as room acoustics measurements.          

Subjective acoustic evaluations of the built environment, using advanced methods of   

           analysis of environmental perception (semantic differentiation).

Acoustics projects concerning new developments or remedial work in existing  

          buildings.

● Applications of acoustics as an integral part of environmental design in architecture.

                             

The above activities take place in the context of either educational projects (thesis etc.,)      

 or relevant technical certificates produced on call from the market.

 

 4.3. EQUIPMENT AND INFRASTRUCTURE

 There are three reverberation suites. Two of them are suitable for measurements of wall   

 partitions, whilst the third is suitable for measurements of floor finishes. There is also a   

 reverberation chamber of volume 240 m3. Furthermore, there is high calibre calibrated

 equipment, for instance sound level meters of type 2250 and 2270 by B&K. The  

 ‘Investigator’ set of equipment by B&K is employed for the measurements in the  

 reverberation chamber and in the suites. Last, there is also advanced software, such as     

 the CADNA’ for applications concerning environmental noise pollution, and ‘ODEON’ for     

 room acoustics applications and applications concerning sound insulation.  

          

 

 5.  SUBJECTS TAUGHT IN THE TECH. UNIV., IN CONNECTION WITH THIS LAB

● Special topics of Technical Installations: Acoustical Designing in Architecture, 6th

     semester, Sch. Architecture.   

Special topics on Building MaterialsProperties of building Materials relating to Sound,

     5th   semester, Sch. Architecture.

●  Basics of Building Construction, as well as Special Topics on Building Construction,

     2nd and 7th semester respectively, Sch. Civil Eng.

 Graduate course on “Materials Science & Technology”, Subject: Technology of Building

     Materials relating to Sound, Winter session.

 ● Graduate course on “Environment and Development”, Subject: Applications of       

     Environmental Design to the Built Space, Spring session.

Boots