Μετατρέπεται το Παγκράτι σε "δημιουργική πολιτιστική συνοικία";

Σπουδαστές: 
Ελισάβετ Βαρελίδου
Παράδοση / Εκπόνηση: 
Μάρτιος, 2015